Kompozícia fotografického obrazu Vysoká škola fotografie IV. (Cvičebnica)
E-KNIHA

Kompozícia fotografického obrazu Vysoká škola fotografie IV. (Cvičebnica)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom cvičení ku kompozícií fotografického obrazu. Cvičenia rozvíjajú znalosti o použití pravidiel kompozície pri stvárnení predstáv autora - fotografa vo výslednom fotografickom obraze. Autor postupom "krok za krokom" rieši obrazové príklady, uplatňuje pri nich teoretické vedomosti o kompozícii obrazu v praxi. Pridáva k nim podrobný rozbor vytvorených fotografií s popisom ich vzniku. 
Autor pozná problémy študentov - fotografov pri kompozícií fotografického obrazu. Na otázky a nejasnosti z teoretického výkladu o kompozícií fotografického obrazu autor odpovedá formou názorných cvičení a obrázkových postupov. Cvičebnica obsahuje zadania a podrobné riešenia obrazových príkladov

Táto cvičebnica podporuje praktické zručnosti k témam:
- Vytváranie základných obrazových vzťahov
- Uplatnenie základných pravidiel a princípov kompozície obrazu v praxi
- Realizácia obrazového scenára a vizualizácia námetu 
- Praktické zručnosti fotografa pri kompozícií krajinárskej fotografie, zátišia a produktovej fotografie

S praktickými poznatkami z tejto e-knihy o kompozícií fotografického obrazu siahnete na vrchol fotografických znalostí