Skladba a stavba fotografického obrazu Vysoká škola fotografie I. (Prednášky)
E-KNIHA

Skladba a stavba fotografického obrazu Vysoká škola fotografie I. (Prednášky)

Autor: B. BoNo Novosad
Kategória: MasterClass
Obsahuje: PDF, ePub, Kindle (Viac info...)
Táto e-kniha vyjde v najbližších dňoch. Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.
O e-knihe

Táto e-kniha je súborom prednášok o tvorbe fotografického obrazu. Vytvárať dokonalé fotografie nevie každý. Fotograf musí byť skladateľom, ktorý dokonale premyslí obsah budúcej snímky. Následne ako staviteľ musí mať remeselnú zručnosť, aby svoje predstavy na fotografii aj vecne stvárnil. Zvládnuť tieto požiadavky dokáže iba vzdelaný fotograf. 

Autor na základe dlhoročných skúseností pri výučbe fotografovania zvolil spôsob, ktorým vás nebude nudiť teoretickým výkladom. Dôsledne uplatňuje zásadu - úlohou fotografa je vyjadrovať sa obrazom. Teoretický výklad prenáša do názorných obrazových príkladov. Kladie jednoduché otázky, využíva názorné obrazové postupy. Uplatňuje preberané teoretické základy v praktických fotografických postupoch. Obrazové príklady z teoretickej časti sú podrobne riešené v cvičebnici - obsahuje zadania a riešenia obrazových príkladov. 

Táto učebnica buduje teoretické vedomosti k témam:
- Princípy skladby a stavby fotografického obrazu
- Práca s rámom fotografického obrazu
- Popredie, ústredný motív, pozadie obrazu
- Skladbové a stavebné princípy v praxi - portrét, krajinárska tématika, zátišie a produktová fotografia

S teoretickými vedomosťami z tejto e-knihy o skladbe a stavbe fotografického obrazu siahnete na vrchol fotografických vedomostí